Sport & Fitness

Ky ushtrim i çuditshëm zgjat vetëm një minutë, mirëpo ju sjell sërish barkun e dëshiruar të rrafshët.

Ushtrimet sot duken si mision i pamundshëm, sepse me siguri nuk mund as të imagjinoni që të lëvizni nga krevati.

Mirëpo nëse ju themi që vetëm për një minutë mund të eliminoni të gjitha kaloritë të cilat në natë më herët i keni futur në organizëm, atëherë do të duhej t’ju jetë motiv i mjaftueshëm.

Ngrihuni nga krevati, zgjohuni dhe argëtohuni këndshëm, duke bërë këtë. Dhe rezultati do të jetë i papritur – stomaku i rrafshët dhe pllakëzat sërish do ta skalisin figurën tuaj.