Plane për fitnes

Sa më shumë që të keni llojllojshmëri gjatë ushtrimeve aq më shumë muskuj do t’i vëni në punë. Për shembull një ditë bëni ushtrimet  nën 1, 2, 3, kurse një ditë tjetër bëni ushtrimet nën  1,4,5 dhe kështu i ndryshoni çdo javë.

1. Shpinën mbajeni drejt dhe peshat ulini deri sa të jenë paralel me krahët dhe pastaj ngritni lartë.  Ky ushtrim është për pjesën e përparme të krahut.

ushtrimetkrahoree1

ushtrimetkrahoree2

2.  Trupin drejt, gjunjët pak të lakuar, peshat përpara dhe ngadaë dhe me një tempo jo të shpejtë i ngritni peshat anash.  Ky ushtrim është për muskujt e krahut anash.

 ushtrimetkrahoree3

ushtrimetkrahoree4

3.Trupin drejtë, gjunjët pak të lakuar. Peshat afër vetit anash (ku gjenden xhepat e pantollave) dhe i ngritni krahët sikur të mundoheni ti prekni veshët.

ushtrimetkrahoree5

4. Shpinën drejtë dhe ngriteni peshën lartë.  Këtë maqinë mundeni ta perdoreni edhe në një mënyrë tjetër.  Uluni me fytyrë kah maqina dmth kur uleni, fytyrën e keni afër pjesës të epërme të maqinës, dhe qoni peshën lartë.  Kur ky ushtrim ushtrohet normal i ngarkon krahët përpara, kur e bëni ket ushtrim ‘mrapsht’ i ushtron krahët përmas.

ushtrimetkrahoree6

5.  Shpinën drejt, uleni peshën paralel me krahët dhe pastaj ngritni lartë.  Ky ushtrim është për krahët perpara.

ushtrimetkrahoree7

6. Shpinën drejt, uleni peshën deri të fundi i qafës dhe pastaj ngriteni lartë. Ky ushtrim është për muskujt e pasëm të krahut.

ushtrimetkrahoree8

7.

ushtrimetkrahoree9

8.

ushtrimetkrahoree10

9.

ushtrimetkrahoree11